trungthai842st 12/5/2023 3:53:56 AM
Bác sĩ cho e hỏi mụn này là mụn gì ạ. Ko ngứa k đau gì ạ. E mới bị mấy hôm nay, thử nặn ra thì có ra nhân trắng .
Và bác sĩ cho e hỏi là điều trị u mềm lây thì con víu còn trú ngụ trong cơ thể ko ạ. Đtri khỏi thì sau còn bị bùng phát ko